Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Τι χαζή...

πέρασα τόσο καιρό επενδύοντας στη φαντασιακή παρουσία σου
που ξέχασα την απουσία εκείνων που θυμόντουσαν ο,τι λείπω.
πάλι καλά που ο καιρός έχει γυρίσματα.